Начало

Благодарим Ви, че използвате услугите на фирма "Нино-Р-27".

"Нино-Р-27" е интернет доставчик - специализирана в доставянето на високоскоростен интернет със скорост до 50 mbit/sec.

Освен високоскоростният, качествен и надежден интернет фирмата предлага и 24 часова поддръжка 7 дни в седмицата - както на високоскоростната преносна мрежа, така и на клиентските компютри.

Разполагаме със собствен екип по поддръжката, който се намира на место в Белозем и е готов за светкавична намеса  в случай на проблем свързан с потреблението на интернет.